Mälardalsprofilen vill hjälpa företag nyttja digitaliseringen

Handelskammaren Mälardalens tidigare VD, Jenny Emerén, har anslutit till tech-experten Claudia Olssons företag Stellar Capacity.

I våras blev det känt att Jenny Emerén skulle gå vidare till nya utmaningar efter 11 år på Handelskammaren Mälardalen. Nu är det officiellt att hennes nya arbetsgivare är Stellar Capacity. Den 1 augusti tillträdde hon en tjänst där hon ansvarar för skräddarsydda utbildningsprogram till företag och organisationer som vill stärka sina digitala färdigheter.


"Digital omvandling kommer att helt förändra företag, branscher och samhällen. Jag blev inspirerad av Claudias sommarprat förra året om hur viktigt det är för ledare och organisationer att ha ett digitalt mindset. Nu har jag fått en möjlighet att rent konkret vara med och bidra till det vilket jag ser fram emot", säger Jenny Emerén.


Stellar Capacity grundades 2018 av Claudia Olsson som tidigt insåg att den globala digitala omställningen kommer att kräva en ny typ av ledarskap och en utveckling av digitala färdigheter. Trots goda grundförutsättningar för digitalisering hamnar Sverige längst ned i OECD:s rankning av medlemsstaterna när det gäller offentlig sektor. Näringslivet ligger bättre til, men även här finns utvecklingspotential.


"Efterfrågan på ledarskaps- och digitaliseringsprogram som är skräddarsydda för olika företag och organisationer ökar. Här kommer Jennys expertis om såväl näringsliv som akademi och offentlig sektor till stor nytta", säger Claudia Olsson.


Jenny var i sin roll som VD för Handelskammaren Mälardalen engagerad i olika tillväxtfrågor tillsammans med företagen i Västmanland, Örebro län och Eskilstuna. Innan dess arbetade hon bland annat inom förlagsbranschen. Hon är även medgrundare till tidningen Byggvärlden.

"Jag har träffat många företag som vill bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter men hindras av att de jobbar i stuprör eller av att nyckelpersoner som bromsar av olika anledningar, ofta för att de inte har rätt kunskap. De missar konkurrensfördelar och affärsmöjligheter men vet kanske inte ens om det", säger Jenny.


Claudia Olsson har även agerat digital expert inom World Economic Forum. På uppdrag av Digitaliseringskommissionen författade hon Scenario: Sverige 2030 – ett integrerat, smart och konkurrenskraftigt digitalt samhälle. Några av de kunder som Stellar Capacity arbetat med är ABB, SAAB, Alecta och Bolagsverket.

 

Mer information på www.stellarcapacity.com eller:

Claudia Olsson, claudia@stellarcapacity.com

Jenny Emerén, jenny@stellarcapacity.com

Contact us if you would like to know more about our programs and one of our program advisors will get in touch!

Thank you!