top of page

Ansök till programmet

 

Digital Leadership

Ansök online

Vänligen fyll i följande information om dig själv för att registrera till programmet.

Om du stöter på några problem när du skickar in din ansökan, vänligen kontakta vår antagningsavdelning på registration@stellarcapacity.com

Din integritet är oerhört viktig för oss på Stellar Capacity. Genom att registrera dig godkänner du att dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Tack! Din ansökan är nu registrerad. Vår antagningsavdelning kommer att återkomma till dig inom kort! 

Allmänna villkor


Betalningspolicy

Programavgiften faktureras innan programstart. Avgiften skall betalas inom 30 dagar efter mottagen faktura. Om programansökan mottas senare än tio veckor före programstart så måste betalning ske omgående och ej senare än programmets startdatum. Moms läggs till programavgiften när så tillämpligt.
 

Avboknings- och ombokningsregler

Programanmälan är bindande. Om du av någon anledning inte kan delta i programmet bör detta snarast meddelas skriftligen till antagningsavdelningen. Vid avbokning eller ombokning senast sex veckor innan programstart återbetalas 50% av programavgiften. Vid avbokning eller ombokning senare än sex veckor innan programstart sker ingen återbetalning. Vid sjukdom måste ett läkarintyg uppvisas. I sådant fall, efter samråd med Stellar Capacity, har deltagarens organisation rätt att nyttja den bokade platsen för en annan person. Avgiften kan ej återbetalas. Då en deltagare endast missar enstaka delar av programmet, kommer programledningen göra sitt bästa för att förse deltagaren med en uppdatering kring det programmaterial som har behandlats.

Personuppgifter

Stellar Capacity kan komma att använda de personuppgifter du lämnat i formuläret för att bibehålla fortsatt kontakt med dig, meddela dig om de senaste nyheterna, skicka evenemangsinbjudningar eller skicka ytterligare information som vi tror kan vara av intresse för dig. Vid anmälan till ett av våra program kommer denna information även användas för att registrera dig som deltagare och skicka programutvärderingar. Vi på Stellar Capacity är oerhört måna om att GDPR efterlevs i alla våra processer, vilket du kan läsa mer om i vår integritetspolicy
 

Övrigt
Stellar Capacity förbehåller oss rätten att ställa in programmet varpå progamavgiften återbetalas till fullo. Inga övriga kostnader kommer att ersättas.
bottom of page