WE Magazine - NR 2 2019

Claudia Olsson - Stellar Capacity - WE m

Varje anställd behöver ägna fyra timmar i veckan åt utbildning

I en värld där teknikutvecklingen sker i en rasande fart, måste vi samtidigt utveckla vårt kunnande och bli mer snabbfotade för att inte tappa i konkurrenskraft. Företags anställda måste i samband med detta stimuleras och engageras i att ta ansvar för sitt personliga lärande för att hålla sig uppdaterade och kunna ta till sig ny teknisk kompetens. I det senaste numret av WE Magazine delar vår grundare Claudia Olsson med sig av sin syn på kontinuerligt lärande och vad vi behöver göra på organisatorisk och individuell nivå, samt hur regeringar aktivt kan stödja denna förändring.

Läs hela intervjun här.

Pressmeddelande 2019-05-08
stellar_capacity_logo.png
Stellar Executive Program - Spring 2019.

Internationella chefer samlas i Sverige för att accelerera sitt digitala ledarskap

I Svenska Internetstiftelsen lokaler avslutades i våras den andra modulen av det prestigefyllda programmet ‘The Stellar Executive Program’ med fokus på digital transformation för ledare och beslutsfattare och som organiseras av Stellar Capacity - en av Sveriges ledande utbildningsaktörer inom exponentiell teknikutveckling.

 

I programmet deltog internationella chefer, beslutsfattare och nyckelpersoner från näringsliv samt offentlig sektor samt även digitala och sociala entreprenörer- ledare som ansvarar för att leda och utveckla digital förändring och som ville lära sig ett mer framtidsorienterat och innovativt ledarskap.

 

“Det unika med programmet är kombinationen av globalt framstående fakultet, interaktivitet och praktiska exempel för hur man leder digital förändring”, berättar Claudia Olsson - VD Exponential AB och grundare av Stellar Capacity. Bland dem fanns för att nämna några Lisa Lindström - VD & grundare av Doberman, Robin Teigland - Professor i Management of Digitalization vid Chalmers Universitet, Andre Wegner - CEO och grundare av Authenthise, Hélène Barnekow - VD Microsoft Sweden, Tom Xiong - Entreprenör från Den Digitala Draken.

Förutom insikter inom den senaste utvecklingen relaterad till datavisualisering, Artificiell Intelligens i praktiken, blockkedjelösningar och additiv tillverkning så fick deltagarna utveckla sin förståelse för design thinking, nätverkat ledarskap och självorganisering. Kunskaper som krävs för att kunna leda både digitala projekt och kulturförändringar.

 

“Programmet gav en global överblick av den senaste teknikutvecklingen och dess påverkan på våra affärsområden och verksamhet. Vi lärde oss hur digitaliseringen påverkar organisationer och företag. Utifrån detta var en av mina viktigaste lärdomar att ledarskap och kommunikation är nyckelfaktorer för framgång.”  - Karine Gilbert, Volvo Penta France   

 

Initiativtagaren Claudia Olsson har bland annat utsetts till ung global ledare av World Economic Forum och är av Europeiska Kommissionen utsedd som en av medförfattarna till den Europeiska visionen för Industri och Näringsliv 2030. Utifrån sina internationella studier av autonomation och digital strategi har hon startat programmet för att möta det växande behovet av digital kompetensutveckling.

“Vi har framförallt sett att många förstår att digitaliseringen sker och att man måste agera men många saknar vägar framåt för HUR:et. Det är också därför vi startat programmet, för att ge ledare verktyg, kunskap, kontaktnät och en väg framåt för att bli mer effektiva i sitt digitala ledarskap.”

 

Nästa Stellar Executive Program äger rum i Stockholm 22-23 oktober och 14-15 november.

För ytterligare information:

Claudia Olsson | Founder & CEO | The Stellar Executive Program & The Stellar Data Visualization Program

Telefon: +46 (0)704 39 19 75 | E-mail: claudia@stellarcapacity.com

Om Stellar Executive Program och Exponential AB

Stellar Executive Program, flaggskeppsprogrammet för digitalt ledarskap, utbildar chefer och ledare med ansvar för att driva digital förändring. Programmet ger insikter i några av de nyckelbegrepp - Blockchain, Artificiell Intelligens, Big Data - som är centrala i den teknologiska utvecklingen och även ritar om den affärsmässiga spelplanen. Kursen är uppdelad på två moduler - två dagar per modul. Modul ett lägger fokus på förståelsen kring nyckelfaktorerna i den digitala utvecklingen – från teknik till affärsmodell och verksamhet och resan mot en digital kultur. Modul två fokuserar på hur tekniken kopplar till kulturen, organisationen och ledarskapet.

 

Exponential AB är ett av Sveriges ledande utbildningsbolag med inriktning på exponentiell teknikutveckling, digitalisering och ledarskap. Vårt fokus ligger på multidisciplinär research och utbildning för ledare och medarbetare. Vi utbildar i ledarskap och digitala färdigheter såsom kontinuerligt lärande, digital kommunikation och digital produktivitet. Stellar Capacity skapar även skräddarsydda digitala kom

petensutvecklingsprogram för näringslivet och för offentliga organisationer. Därtill pågår kontinuerligt forskningsprojekt med fokus på hur den tekniska utvecklingen påverkar samhället, företag och individer.

Under 2019 inkluderar Exponentials researchprojekt: Utvecklingen av europeisk Industri fram till 2030, Staden och Stockholm 2035 samt Artificiell Intelligens inom stålindustrin.

Sverige Radio - Sommarvärdar 2021

STELLAR_CAPACITY_Claudia_Olsson_Sommapra

Stellar Capacitys grundare och VD utsedd till en av årets Sommarvärdar i P1