top of page

Stellar Data Visualization Program

Unlock the potential of your data

Stellar Data Visualization 

Programmet är framtaget för

chefer, beslutsfattare och ledare som är ansvariga för att tolka och visualisera data. Med ökade mängder genererad data, blir det allt viktigare att ledare drar full nytta av de senaste verktygen och strategierna för att åskådliggöra resultat, framsteg, nyckelkoncept och insikter. 

Det här programmet erbjuder metoder för att visa komplexa datamängder på sätt som engagerar och inspirerar. Stellar Data Visualization Program förser dig som deltagare med kunskaperna, färdigheterna och verktygen för att maximera värdet av din organisations datatillgångar och effektivt kommunicera dina budskap.

Som vi säger på Stellar Capacity: en övertygande graf säger mer än tusen ord! 

Programmoduler

Översikt av programmet
Dag 1:

Introduktion till datavisualisering. Grundförståelse kring nyckelbegrepp och möjligheterna med dataset.

Dag 2:

Översikt av verktyg (Excel, Google Spreadsheets, D3, Json) och introduktion till agil utveckling och extrem programmering. Grupperna påbörjar sitt arbete med projekten.

Dag 3:

Förberedelser inför slutpresentation – arbete i grupp samt feedback på materialet. Resultat och reflektioner från programmet, och handlingsplaner inför framtiden. 

Programinformation

Vem?

Programmet är utformat för chefer, beslutsfattare och ledare som är ansvariga för att tolka och visualisera data – och som använder och analyserar data i sitt arbete. 

Inga förkunskaper krävs.

Introduktion till datavisualisering, presentation av nyckelverktyg och utvalda metoder.

 

Insikter inom effektiva verktyg för kommunikation av data.

Vad?

Datumen till programmet kommer att släppas inom kort.

När?

Programmet kommer att äga rum vid KTH:s Visualiseringsstudio (VIC) i Stockholm.

 

Adress:

Lindstedtsvägen 5,

KTH Campus

Var?

Under programmet kommer du som deltagare att lära dig:

  • att utveckla strategier för att skapa effektiva visualiseringar och berättelser från data

  • hur du kan tänka kring data och visuell kommunikation av data i stort

  • hur du väljer den rätta grafen eller visuella representationen av data

  • att stärka din berättarteknik genom data

  • att förstå möjligheterna och begränsningarna med de bästa tillgängliga datavisualiseringsverktygen

  • att förstå avvägningar mellan att använda licenserade eller egenframtagna datavisualiseringsverktyg

  • att identifiera och kommunicera datamönster för att stärka din organisations interna och externa kommunikation

PROGRAMFAKTA

Programavgiften är 49 000 SEK ex. moms. Måltider under programmets fyra dagar ingår i priset. Kostnader i övrigt, såsom resor och boende tillkommer.

 

För mer information om programmet eller skräddarsydda upplägg för din organisation eller om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta vår programrådgivare på info@stellarcapacity.com

PROGRAMDIREKTÖR

bjorn.png

Programdirektören för Stellar Data Visualization Program är Björn Thuresson. Björn är ansvarig för Visualiseringsstudin (VIC) som specialiserar sig på forskning och utveckling inom avancerad grafik, interaktion och visualisering. Björn har en bakgrund inom journalism, IT-management, mjukvaruutveckling och kommunikation.

FAKULTET DIREKTÖR

Faculty Director för Stellar Executive-programmet är Claudia Olsson, grundare av Stellar Capacity. Claudia är en globalt eftertraktad expert inom teknikutveckling och digitalt ledarskap och har bl.a. utsetts till Young Global Leader av World Economic Forum.

                Läs mer om Claudia:                              

bottom of page