top of page
Stellar Executive Prorgam 360 AI.png

360 AI
Stellar Executive
Program​

Utveckla ditt AI-ledarskap idag - framtidssäkra ditt företag

How you benefit
A016_StellarCapacityProgram.jpg

Vad programmet ger dig

Under programmet kommer du att få:

 • Förståelse för hur du blir mer effektiv i ditt digitala ledarskap med konkreta exempel på framgångsrika förändringsinitiativ och kunskap för att engagera och få med dig ledning och team i förändring. ​
   

 • Kunskap om den senaste teknikutvecklingen och grundförståelse för bland annat Artificiell Intelligens, maskininlärning, datavisualisering, blockchain och dess möjliga tillämpningar. ​
   

 • Insikt i hur man driver kulturell förändring och hur man odlar ett mer digitalt mindset i en organisation. ​
   

 • Förståelse för hur man utvecklar och leder självorganiserande team
   

 • Kunskap om digital utveckling internationellt, exempelvis från Kina, och dess påverkan på den egna verksamheten. 
   

 • Kännedom om hur kommunikation kan användas i organisationsförändring och utveckling.
   

 • Förståelse för vad digitalisering innebär för samhället i stort och dess påverkan på företag och individer.
   

 • Ett unikt nätverk av tidigare alumner, fakultet och andra deltagare från en bredd av verksamheter för utbyte av erfarenheter under och efter programmet.

Vår metodik för lärande

Interaktivt lärande genom föreläsningar och workshops.

Kunskapsdelning mellan deltagare.

Neuro-smart förankring av kunskap.

Programmet som katalysator.

Vår fakultet

Programmets interdisciplinära fakultet från akademi, näringsliv, offentlig sektor samt start-up världen delar forskning, praktiska exempel samt egna erfarenheter som hjälper deltagarna i programmet att relatera kunskapen till den egna organisationen.

Bland föreläsarna återfinns några av Europas ledande röster inom digitalisering, däribland Sveriges främsta forskare inom digital transformation samt erfarna och kunniga förändringsledare som delar med sig av sina främsta insikter.

robin_teigland__stellar_executive_progra

Robin Teigland

Ledarskap i nätverk, digital strategi

stefan_ekwall_stellar_executive_program-

Stefan Ekwall

Ledarskap av självorganiserande team

Errol-Koolmeister-bannerbild.jpeg

Errol Koolmeister

AI-driven transformation

ClaudiaOlsson-image.jpg

Claudia Olsson

Teknikutveckling och ledarskap

amer_mohammed_stellar_executive_program.

Amer Mohammed

Automatiserade organisationer och disruptivt ledarskap

Programmet i korthet

Nästa programomgång påbörjas oktober 2024 i Stockholm.

Vem?

Chefer, beslutsfattare och informella ledare som vill bli mer framgångsrika i att leda i en digital värld och i organisationer som genomgår en digital transformation.

Varför?

För att kunna blir mer effektiv och genomslagskraftig i det personliga ledarskapet i en digital värld.

När?

Kommande program:​​​​

 • SEP Höst 2024 (på svenska): 22-23 oktober, 12-13 november

 • SEP Vår 2025 (på svenska): 8-9 april, 6-7 maj

Röster från tidigare programdeltagare

Stellar Executive Program handlar ju om att sammankoppla människan och tekniken. Förutom att vi får ta del av insikter och kunskap från den internationellt erfarna och enormt kunniga programfakulteten, är programmet uppbyggt på ett sådan sätt att vi lär av varandra genom att dela våra egna utmaningar och erfarenheter. Det nätverk som detta har skapat och som vi alla har blivit en del av, vet jag att jag kommer att ha nytta av många år framöver

Maria Grahm Vice President  Vertical Management Pharma, Siemens

Maria-Grahm-Stellar Executive program.png

Ett program inriktat på "hur:et" i digital transformation.

Nästa program: Stockholm

22-23 okt
12-13 nov

Programmet pågår under fyra dagar i Stockholm. Pris: 69 000 kr (exkl. moms)
Kontakta vår programrådgivare för att upptäcka våra speciella grupprisalternativ
Skärmavbild 2024-06-11 kl. 11.43.52.png

Skicka in din information för att ladda ner programbroschyren nedan.

Om du upplever några problem med att behandla din begäran, vänligen kontakta vårt antagningsteam på registration@stellarcapacity.com.
Tack! Du kommer snart att få programbroschyren i din e-post.
Download brochure - svenska 360 SEP AI
bottom of page