top of page
Abstract Planet

Research och analys

Kunskap och insikter som möjliggör framgångsrik

digital transformation

Våra program och rådgivningstjänster är baserade på Stellar Capacitys egna researchprojekt, vilka berör gränssnittet mellan teknik, ledarskap, affärer och människa.

Vår research centreras kring fyra huvudområden: framtidens samhälle, teknikutveckling, nya modeller för affärsverksamhet och organisation samt digitalt ledarskap.

Stellar Capacitys forskning ligger i den absoluta frontlinjen av vad som sker inom digital transformation och belyser de tillväxtmöjligheter som följer av den accelererande tekniska förändringen. 

Ett urval av våra senaste publikationer

DOC_2.jpeg

Vision för europeisk industri 2030

 

På uppdrag av Europeiska kommissionen, sammanförde Expertpanelen för europeisk industri 2030 en grupp framstående experter och branschledare för att undersöka hur den europeiska industrin inte bara förblir konkurrenskraftig inom det kommande decenniet och framåt, utan också hur den drar full nytta av ny teknik och arbetsformer för att accelerera tillväxt och bli världsledande. Efter att ha undersökt de de utmaningar som flertalet industrier står inför tog panelen fram "A vision for the European industry until 2030", en rapport som presenterar konkreta policyförslag kring teknik och industri som möjliggör att europeisk industri kan bli en föregångsmodell för resten av världen.

Scenario Sverige 2030

På uppdrag av Digitaliseringskommissionen som inrättades av den svenska regeringen, författade Stellar Capacitys grundare Claudia Olsson ett framtidsscenario för Sverige år 2030 med fokus på fortsatt digitalisering av infrastruktur, industri och samhälle. Studien klargjorde vilka potentiella fördelar som kan möjliggöras för det svenska samhället och näringslivet om digitaliseringen tas vara på till fullo och gav ledare och beslutsfattare värdefull strategisk vägledning kring vägen mot ett framgångsrikt digitalt Sverige.

Vision Sverige Hres.png
Blockchain.jpg

Blockchain - decentraliserad tillit

Stellar Capacity genomförde en av de första och mest ingående studierna av den s.k. "blockkedjeteknikens" (blockchain) potential och dess möjliga effekter för samhälle och företag. Detta utfördes i samarbete med Entreprenörsskapsforum, Sveriges ledande forum för entreprenörskap och innovation samt med medförfattare David Bauman och Pontus Lindblom.

Den slutgiltiga rapporten bidrar med en analys av funktionalitet, tillämpningar samt framtida politiska och ekonomiska konsekvenser som blockkedjetekniken kan medföra. Rapporten gav en tydlig överblick av blockkedjans användningsområden och potential, samt bidrog med insikter till företagsledare för hur man kan utveckla och tillämpa blockkedjeekniken i sina respektive branscher.

bottom of page