top of page
Abstract Blue Light

Allmänna Villkor

Betalning

Programavgiften faktureras i förhand. Avgiften ska betalas inom 30 dagar efter det att fakturan mottagits. Om ansökan till programmet sker senare än tio veckor innan programstart, måste betalningen göras omedelbart och senast dagen innan programmet börjar. Moms tillkommer.

Av- och ombokning

Kursbokningen är bindande. Fri av- och ombokning gälller inom 14 dagar efter bokningstillfället. Om du är förhindrad att delta i programmet ska detta omedelbart meddelas skriftligen till Stellar Capacity. Om du av- eller ombokar sex veckor innan programstart kommer 50 % av programavgiften att återbetalas. Om du av- eller ombokar senare än sex veckor innan programstart görs ingen återbetalning. Vid sjukdom krävs läkarintyg. I sådant fall kan deltagarens verksamhet, efter överenskommelse med Stellar capacity, nyttja befintlig bokning till en annan person. Programavgiften återbetalas inte. Om deltagaren missar delar av programinnehållet kommer Stellar Capacity göra sitt yttersta för att uppdatera deltagaren. 

Personuppgifter

Stellar Capacity kan använda din personliga information som tillhandahålls i formulären i syfte att upprätthålla kontakt med dig, meddela dig om de senaste nyheterna, skicka inbjudningar till evenemang eller ytterligare information som vi tror kan vara av intresse. Om du anmäler dig till något av våra program kommer vi också att använda samma information för att registrera dig som deltagare och skicka programutvärderingar. Stellar Capacity är ansvariga för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Kontakta Stellar Capacity för mer detaljerad information om integritetspolicy och datalagring.

Övrigt

Stellar Capacity förbehåller sig rätten att ställa in programmet. I sådant fall återbetalas programavgiften. Inga andra kostnader ersätts.

bottom of page