top of page

Att säkra tillgången på kompetens i jobbpolariseringens tidevarv

Hur kommer det sig att futurister och AI-forskare varnar för teknisk arbetslöshet samtidigt som jag som chef upplever att det är svårare än någonsin att rekrytera? Svaret stavas jobbpolarisering – följ med på en djupdykning för att förstå vad som händer och hur du kan säkra tillgången på kompetens.


arbetslöshet åter seglat upp. Det här är ett kärt gammalt spöke som jag har skrivit om förut, men det som är intressant är att det denna gång främst är personer som kan mycket om teknik som varnar för utvecklingen.


För min egen del fick jag en avgörande insikt när jag flyttade ut till glesbygd för ett

par år sedan.


Det handlar inte i första hand om huruvida det blir fler eller färre jobb totalt. Viktigare

är att de gamla jobben försvinner överallt, medan de nya nästan uteslutande uppstår

i de större städerna. Samt att det sker en polarisering mellan å ena sidan

lågkvalificerade och å andra sidan högkvalificerade jobb.


Kortfattat kan man säga att teknisk utveckling och automatisering nuförtiden främst

ersätter traditionella medelklassyrken. Under 1900-talet var det oftast enkla jobben som ersattes av maskiner. Men idag, när automatisering snarare handlar om ny mjukvara än nya maskiner, leder utvecklingen istället till att det är redovisningsekonomer och radiologer som förlorar sina jobb.


När jobben som försvinner är kvalificerade leder det till att arbetsmarknaden polariseras.

Förr kunde man se arbetsmarknaden som en pyramid med många enkla jobb, något färre medelsvåra jobb och några få riktigt högkvalificerade jobb. Men nu håller hela bygget på att ändra form.


Istället för en pyramid framträder vad som ser ut som ett timglas. De enkla jobben i botten är fortfarande många. Vissa yrken och uppgifter försvinner, men så länge uppgifterna är både knepiga att automatisera och enkla rent kompetensmässigt, finns så många arbetssökande att det är svårt att få lönsamhet i automatisering.


I toppen har mängden högkvalificerade jobb ökat. I synnerhet efterfrågan på kompetens

för att utveckla och underhålla mjukvara. Men i mitten finner vi en ny timglasmidja. De medelsvåra yrkena blir färre till antalet och eftersom jobben oftast varit skrivbordsjobb och medarbetarna förhållandevis dyra är de idealt att ersätta dem med mjukvara.


Medan man förr kunde börja som springpojke och sluta som direktör är det nu allt svårare att klättra. Utan medelsvåra jobb finns ingen väg att avancera till toppen. Det är helt enkelt väldigt svårt att bli befordrad från Überchaufför till affärsutvecklare.


För att ta sig in i gruppen med högkvalificerade arbeten behöver man först skaffa sig en

universitetsexamen, vilket tyvärr stänger många människor ute. Antingen saknar

de förmåga eller resurser, eller så bor de på en plats där det inte går.


Det här innebär att vi får både hög arbetslöshet och hög kompetensbrist samtidigt

vilket är en stor samhällsutmaning. Men vad innebär det för dig som ledare? Hur ska du kunna säkra tillgången på talang när det är huggsexa om den högkvalificerade arbetskraften?


Jag har tre konkreta råd:


- Distribuera din organisation

När alla arbetsgivare slåss om kompetensen i storstäderna är det en stor konkurrensfördel om din personal kan arbeta på distans eftersom du då kan anställa människor i glesbygd som inte har lika många erbjudanden att välja på. Det här blir allt vanligare i teknikbranschen.


- Investera i internutbildning

Om du kan omskola dina medarbetare istället för att ersätta dem hjälper du till att förebygga en stor samhällsutmaning, men slipper även huggsexan om den färdigutbildade personalen. Hur gör ni för att känna igen talang inom de egna leden?


- Rekrytera potential snarare än kunskap

Femåriga universitetsstudier är en trång flaskhals. Om du följt föregående råd har du redan förmågan att utbilda personal internt. Om du då kan anställa medarbetare med stor potential istället för redan bevisade kunskaper kan du spara mycket tid och pengar.

 

Alfred Ruth

Inlägget är skrivet av entreprenören, författaren och föreläsaren Alfred Ruth. Läs fler texter om automatisering och artificiell intelligens på hans blogg.


Vill du utveckla din organisation och ditt personliga ledarskap för en digital värld? Anmäl dig till ledarskapsprogram på www.stellarcapacity.com. Vi erbjuder även djupdykningar, workshops och skräddarsydda utbildningsprogram för bolag och organisationer som vill framtidssäkra sin kompetens. På hemsidan kan du även anmäla dig till våra nyhetsbrev för att få regelbundna uppdateringar kring ledarskap och digitalisering.

Comments


Contact us if you would like to know more about our programs and one of our program advisors will get in touch!

Thank you!
bottom of page