top of page

Future Forecasting

Hur man navigerar det oväntade och okända


I dagens värld, där förändringen är den enda konstanten, har vi mer än någonsin behov av att kunna se över horisonten mot framtiden. Detta är mer än bara en önskan; i en tid då tekniken utvecklas i accelererande hastighet och konsumenternas förväntningar ständigt förändras, är det en ren överlevnadsfråga. Future Forecasting är inte bara ett trendigt buzzword, utan en viktig del i vår strategiska verktygslåda.


Din Kompass in i Framtiden


Tänk dig Future Forecasting som en kompass. Kompassen fungerar som en kraftfull och sofistikerad enhet, designad med tvärvetenskapliga metoder. Denna kompass är inte inriktad på det magnetiska nord, utan snarare mot framtiden. Den tar oss bortom det vi kan se, in i territoriet för det okända och outforskade.


Inom Future Forecasting finns ett antal verktyg och modeller som vi också går igenom på Stellar Future Forecasting Program, där du får bekanta dig med verktygen som Paul Saffo, en av världens främsta futurister, aktivt förespråkar. En av dessa verktyg som han delar med sig av är den s.k. "Cone of Possibilities”. En modell som hjälper till att avkoda osäkerheten i vår framtid. Framtiden ses som en vidgande, trattliknande kon, där varje steg framåt utvidgar omfattningen av möjligheter. I modellen representerar konens breddning den ökande osäkerheten i våra prognoser.


Kraften i denna modell ligger just i dess förmåga att rymma osäkerhet. En bredare kon ger oss utrymme för alternativa scenarier, för att se möjliga trender och upptäcka nya möjligheter som potentiellt kan påverka verksamheten drastiskt. Det är riskabelt att dra konen för smal - vi kan förbise och missa viktiga tillfällen och blir utsatta för oväntade överraskningar framöver, precis som när pandemin kom och överraskade många just för att de förbisett denna risk.


Viktigt att ta med sig från modellen är att kärnan i "Cone of Possibilities" inte är att fastna i jakten på det 'rätta' scenariot, utan att erkänna framtiden som osäker, där det finns ett spektrum av möjliga utfall. I stället för att försöka förutsäga framtiden exakt, ger denna modell oss möjlighet att navigera genom framtiden med öppna ögon och anpassningsförmåga.

 

För de som vill fördjupa sig inom future forecasting äger Stellar Capacity’s Future Forecasting program rum den 20:e-22:e mars, 2024, i Stockholm. Programmet finns till för dig som vill stärka din omvärldsbevakning, få insikter i hur man kan förutse mer av det oväntade och få konkreta verktyg för att arbeta med framtidsscenarier i din vardag. Tveka inte från att ta kontakt med oss redan idag - info@stellarcapacity.com för att få mer information och för att ta reda på hur vi kan stödja din verksamhet på vägen in i framtiden!

 

References:

Introducing Future Forecasting


Comments


Contact us if you would like to know more about our programs and one of our program advisors will get in touch!

Thank you!
bottom of page