top of page

Skräddarsydda program

Digital transformation anpassad efter din organisations behov

Stellar Capacitys skräddarsydda program utformas för att integrera strategi, arbetssätt, ledarskap och affärsprocesser med målet att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för din organisation. Programmet erbjuder ny kunskap med teknikutveckling som bas och människor i fokus, men även inspiration för ökad innovationskraft och kreativt samskapande. Utbildningsprogrammet länkas till interna förändringsinitiativ vilket bidrar till och påskyndar organisationens förmåga att framgångsrikt ta vara på möjligheterna i en digital tid.

Kunskap som grund för all utveckling

Ta del av hur The Absolut Company framtidssäkrade sin personalstyrka och intensifierade sin lärandekultur i organisationen

Kunskap som grund för all utveckling

Ta del av hur The Absolut Company framtidssäkrade sin personalstyrka och intensifierade sin lärandekultur i organisationen

stellarxabsolut_alt.png

Läs mer om Stellar Capacity's skräddarsydda utbildningsprogram på The Absolut Company via länken nedan:

Lär dig färdigheter och ledarskap som omvandlar konstant förändring till en konkurrensfördel

Stellar Capacity tar fram transformativa utbildningsupplevelser som hjälper ledare att driva organisatorisk förändring och skapa värde genom innovation och samskapande. Vår pedagogiska filosofi grundar sig i samskapande, kunskapsdelning, ett interaktivt tillvägsgångsätt och en djup förståelse för er organisations behov. Med vår erfarenhet av kompetensutveckling och en fakultet i världsklass hjälper vi dig att ta vara på varje medarbetares fulla potential.

En central del i våra program är förståelsen för hur man utvecklar ledares och medarbetares "power skills". Power skills såsom aktivt lärande, kreativitet och innovationsförmåga samt förändringsbenägenhet ligger vid skärningspunkten mellan "hårda" och "mjuka" färdigheter, och är centrala för att skapa värde, leverera resultat och driva affärstillväxt. Hör gärna av dig så berättar vi mer om vår filosofi kring hur Power Skills är en nyckelfaktor för organisationers framgång.

Our Learning Approach
Program Formats

En strategisk kartläggning av den digitala kulturen och kompetensen lägger grunden för en framgångsrik transformation

En strategisk kartläggning av den digitala kulturen och kompetensen lägger grunden för en framgångsrik transformation

Digitalisering innefattar så mycket mer än bara själva tekniken. I många fall är färdigheter och kunskap kring systemförståelse och mänskligt beteende de allra mest centrala pusselbitarna för en lyckad transformation. För att på bästa sätt kunna utveckla kunskapen och stärka samarbetet internt erbjuder vi möjligheten att genomföra en kartläggning av den digitala kulturen och kompetensen i din organisation.  

En strategisk kartläggning av den digitala kulturen och kompetensen lägger grunden för en framgångsrik transformation

Identifierade lärandebehov

arrow right.png

En strategisk kartläggning av den digitala kulturen och kompetensen lägger grunden för en framgångsrik transformation

Identifierade lärandebehov

arrow right.png

En strategisk kartläggning av den digitala kulturen och kompetensen lägger grunden för en framgångsrik transformation

Identifierade lärandebehov

Then tailor for your team

We customise a learning experience aligned with your organization's goals and needs

Stellar design tailored programs that cater to every level of your organization—from the leadership team and company directors to managers and production employees. Our programs are designed to cultivate an innovative and digitally oriented culture, serving as a foundational pillar in accelerating your business's digital transformation. Engage with us to transform your organizational culture and empower your team to thrive in the digital era.

exec_pic_v1.jpg

Leadership Programs

Designed to empower you as a leader with the right strategies and tools to drive internal change, digital transformation and growth. Our programs equip you with practical knowledge and innovation expertise to excel in a fast-moving digital world.
 
Together, we link the training program to internal change initiatives with the goal of accelerating digital productivity and contributing to long-term, successful, and sustainable growth. The training programs are designed in close collaboration with your organization to best integrate strategy, technology, working methods, leadership, and business processes.

Digital mindset programs for the whole organisation

Our Digital Mindset Program is designed to upgrade the digital skills of all employees and foster a future-oriented culture within your organization. This program not only sparks creativity but also significantly boosts innovation capacity and collaborative efforts across the board. By establishing a solid foundation for digital skills development, it supports your organization's ongoing digital evolution, preparing employees to excel in a rapidly changing digital landscape.

vr-stellar_edited.jpg
christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash.jpg

Online programs for teams

Our online programs for teams offer unique learning opportunities for cohorts within organizations to learn together in a digital environment. These sessions encourage interactive learning and peer feedback, tailored to deepen understanding of organizational objectives. Our extensive range of topics includes topics such as agile and digital mindset development, cybersecurity, generative AI, and innovation and co-creation, equipping teams to collaborate effectively and achieve strategic goals.

Generative AI Bootcamps

Our Generative AI Bootcamps deliver a dynamic blend of expert-led sessions and practical application, designed to clarify the fundamental principles of Generative AI and its transformative impact. The program provides a comprehensive overview of how generative AI is reshaping industries, redefining workflows, driving innovation, and boosting productivity.

Participants delve into the latest tools, gaining mastery that equips them to address diverse challenges in today's fast-paced work environment. Our methodology is intensely hands-on: you will test, practice, and refine your skills, ensuring you leave the bootcamp with not just knowledge, but applicable expertise.

pramod-tiwari-tE0pfC5ULsE-unsplash.jpg
PatrickRomberg.png

A high-quality program, tailor-made for Trelleborg's most important areas of interest. The program helped our leadership team explore countless new opportunities and the effects they can have on our business. It gave us important insights and actionable tools to drive innovation in our organization!

Patrik Romberg,  Senior Vice President, Communications Director, Trelleborg AB

We are trusted by these companies:

Please submit your information to receive the program brochure. ​

 

If you experience any issue processing your request, please contact our admissions team at registration@stellarcapacity.com

Please submit your information to receive the program brochure. ​

 

If you experience any issue processing your request, please contact our admissions team at registration@stellarcapacity.com

Thank you! You will soon receive the program brochure in your email.
bottom of page