top of page
mindset.png

Ledarskap för digital tillväxt

Online

Program Content

5 veckor

Förutom vårt öppna program erbjuder vi även skräddarsydda upplägg för organisationer som vill utveckla kompetensen hos ledare och medarbetare i organisationen

Programavgift:

12 500 kr exkl. moms. Fråga om specialpriser för grupper och skräddarsydda upplägg.

Kontakta vår programrådgivare

Driv förändring med effektivt ledarskap

I samband med att samhället, våra organisationer och vi som individer genomgår en disruptiv tid av sällan tidigare skådat omfång, utmanas vi alla att hitta nya sätt att definiera, möjliggöra och driva tillväxt genom ett nytt typ av ledarskap. Historien har visat att världskriser även är en tid av möjligheter, då några av de största och mest betydelsefulla satsningarna och affärsidéerna har uppkommit under dessa perioder.

 

Under detta fem veckor långa program vägleder vår fakultet dig genom en serie av livewebbinarier, fallstudier och skräddarsytt material, för att ge dig förutsättningarna att ta täten i utvecklandet och verkställandet av digital tillväxt. Du kommer att få lära dig av några av Nordens och Silicon Valleys ledande föreläsare och tänkare inom digital tillväxt, men även från förändringsledare och entreprenörer som kommer att dela med sig av sina insikter och metoder för att möjliggöra accelererad utveckling.

Du kommer att få lära dig hur du växlar om din affärsmodell, drar nytta av ditt ekosystem genom ett nätverkande ledarskap, och hur du kan odla en kultur av engagerade och motiverade medarbetare.

Genom denna transformativa läranderesa, kommer du också att utveckla en djupare förståelse för de utmaningar som ledare står inför idag och de ledarskapsförmågor som krävs under en tid av snabb förändring och tillväxt – allt för att möjliggöra er accelererade innovationstakt. Vid programmets slut kommer du att ha med dig verktyg och insikter för att möta de nästkommande stegen på din organisations resa. 

Programinnehåll

Modul 1: Ledarskap för en tid av nya möjligheter

 

 • Förstå de möjligheter för tillväxt som skapas under tider av disruption 

 • Lär dig om potential för tillväxt när organisationsstrukturer utmanas och är i snabb förändring

 • Förstå ledarens roll för att möjliggöra tillväxt och utmana etablerade strukturer

 • Utveckla dina kompetenser inom "meningsskapande" som hjälper dig att anpassa ditt ledarskap efter den nya miljön

Modul 2: Disruptionens beståndsdelar

 

 • Förstå olika aspekter av disruption och de förändrade marknadsförhållanden de medför

 • Lär dig om sammankopplingen av lokala, regionala och globala händelser och utveckla din förmåga att bedöma disruptioners effekter

 • Förstå exponentiell tekniks (exempelvis artificiell intelligens, blockkedjeteknik, kvantdatorer) påverkan och potential för företag

 • Förstå vad som krävs av dig som ledare för att förutse, förebygga och mildra effekterna av disruptiva händelser

Modul 3: Återuppfinn er affärsmodell för en nätverkad värld

 

 • Förstå hur en affärsmodellstransformation kan hjälpa ditt företag att bibehålla sin relevans i en allt mer uppkopplad värld

 • Lär dig hur du omvandlar din värdekedja: från pipeline till plattform.

 • Utforska hur du kan dra full nytta av ekosystem genom plattformsbaserade affärsmodeller

 • Förstå hur du kan utnyttja teknisk utveckling, exempelvis inom artificiell intelligens, för att transformera er affärsmodell

 • Lär dig nya metoder för att skala ert företag

Modul 4: Tillväxt genom innovation

 

 • Lär dig metoder för att återuppfinna, expandera eller skifta din affärsmodell efter föränderliga marknadstrender

 • Få med dig metoder för snabb prototyp- och idéutveckling

 • Utforska verktyg och ramverk för att utveckla tjänster (tjänstedesign)

 • Lär dig mer om hur scenarioplanering kan fungera som ett verktyg för er innovationsutveckling

 • Dra full nytta av er data i innovationsprocessen för att bättre möta kundernas behov 

 • Öka din förmåga till innovation inför föränderliga och disruptiva skeenden

Modul 5: Extraordinärt ledarskap för exceptionella tider

 • Lär dig hur du blir en mer effektiv ledare i tider av förändring

 • Förstå hur du skapar psykologisk trygghet och en öppenhet för förändring

 • Förstå vad som krävs för att inspirera till ett tillväxttänk för ditt team

 • Lär dig hur du skapar en miljö av samarbete och kreativitet

 • Förstå hur du kan inspirera till självorganisation och agila processer genom ditt ledarskap 

 • Utveckla färdigheter för att framgångsrikt leda i ett nätverk

Programformat

Kursformatet är utformat för maximalt lärande och långsiktigt bibehållande av kunskap

Fakultetsledda livesessioner

Programmet består av fem livesessioner, en gång i veckan. Du lär dig av experter som ger inspiration och konkreta insikter i hur du kan gå från idé till handling i ditt förändringsarbete. 

Digitala resurser

Inför varje modul ingår förberedande läsning.

Utmaningar som driver insikt

Stärk din kunskap med nya utmaningar varje vecka. Börja omsätta din nyvunna kunskap omedelbart i din verksamhet. 

Samarbete med dina kursdeltagare

Dina veckovisa utmaningar kan genomföras själv eller genom samarbete med de andra kursdeltagarna, vilket ger dig möjlighet att dela kunskap och utveckla ditt nätverk. Dela och och motta feedback som ett steg på din resa att bli en mer effektiv förändringsledare.

Format

Deltagarprofil

Du och de andra deltagarna i detta program har mycket gemensamt – ni är alla inspirerade och fast beslutna att driva förändring inom era respektive organisationer. Huruvida du är en formell eller informell ledare spelar inte lika stor roll som ditt engagemang för ett transformerande ledarskap och vilja att driva tillväxt. 

Programmet riktar sig till de som är medvetna om utmaningarna i sin bransch och vet att deras verksamhet behöver ta nästa steg i transformationen. Våra deltagargrupper består bland annat av personer i ledningsgrupper, strateger, chef, konsulter, entreprenörer och förändringsledare från ett brett spektrum av branscher – alla sammanförda av ett driv att tillsammans lära sig och att tillhandahålla de nödvändiga verktygen för att driva förändring. 

Participant Profile

Programfakta

Tidsåtgång

Programmet levereras online. Förutom de fem fakultetsledda livesessionerna förväntas du ägna ca 3-4 timmar per vecka till uppgifter, gruppdiskussioner och individuellt arbete.

Datum

Nästa programomgång går av stapeln maj 2022.

Kontakta vasia@stellarcapacity.com för skräddarsydda program för din organisation.

Programavgift

12 500 kr exkl. moms. Fråga om specialpriser för grupper och skräddarsydda upplägg.

Program details
FAQ

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag att det här programmet är rätt för mig?

Detta program är utformat för formella och informella ledare med uppdraget att driva förändring i sina organisationer. Vi fokuserar på de verktyg och förhållningssätt som behövs för att driva förändring och tillväxt.

Jag jobbar heltid, kan jag fortfarande delta i kursen? När behöver jag vara tillgänglig?

De flesta som går programmet arbetar på heltid. Det viktigaste är att du har möjlighet att delta på livewebbinariet under varje modul.

​​

Får jag ett examensbevis efter kursen?

Deltagare som genomgår kursen mottar ett certifikat i digitalt ledarskap från Stellar Capacity och blir en del av vårt framstående nätverk av alumner, exempelvis med seniora ledare från företag som Scania, ABB, Ikea, Volvo Penta samt myndigheter såsom Bolagsverket, Vinnova och SKR.

Jag vill att min arbetsgivare ska finansiera mitt deltagande. Hur skapar kursen värde för min organisation?

Många av våra deltagare ber sina arbetsgivare att sponsra kursdeltagandet, andra investerar själva i sin fortsatta kompetensutveckling. Hör av dig till din HR-representant eller din chef och undersök på vilket sätt er organisation stödjer kontinuerligt lärande och ledarskapsutveckling. Programmet ger praktiska insikter som du omedelbart kan implementera och dela med ditt team, vilket gör att investeringen gör skillnad för din organisation!

Måste man gå två eller kan jag delta i programmet själv?

Du kan naturligtvis delta i programmet själv, men det kan vara fördelaktigt för flera chefer inom din organisation att delta tillsammans som en del av ett team för att därmed kunna driva mer genomgripande organisationsförändring som ett resultat av ert deltagande.

Vilka kvalifikationer krävs för att delta?

Idealkandidaten har oftast minst tio års arbetserfarenhet och ofta en akademisk examen i botten, men vi välkomnar även kandidater utan examen eller med färre års erfarenhet om de har påvisat driv och initiativtagande på andra sätt.

Vad händer när jag ansöker?

När du har skickat in din ansökan kommer en representant från vårt team att kontakta dig inom kort. Efter bekräftelse på genomförd anmälan får du förberedande material och läsmaterial skickat till dig inför programstart.

bottom of page